Barion Pixel

Vásárlási feltételek, ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Pantu Design Webshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: www.pantudesign.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai

Cégnév: Fekete Gréta

Székhely címe: 4028 Debrecen, Gáborjáni Szabó utca 15. 5/21

Nyilvántartási szám: 54692277

Adószám: 55943301-1-29

Bankszámlaszám : 11702012-21450974

E-mail: pantudesign@gmail.com

 

II. Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Az Európai Parlament, és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve

A 17/1999. (II.5.) kormányrendelet

A 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet

A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet

III. Az ÁSZF hatálya

1.) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó, és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire.

2.) A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.) A jelen ÁSZF 2017. 12. 01. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 naptári nappal a honlapon közzéteszi.

IV. Az ÁSZF elfogadása

1.) A Felhasználók a honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.) A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.) Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a honlap tartalmának megtekintésére.

4.) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.pantudesign.hu honlapon keresztül történik.

V. Szerzői jogok

1.) A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.pantudesign.hu honlap, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében.

2.) Tilos a honlapon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

VI. Regisztráció, és vásárlás

1.) A Felhasználó a honlapon történő regisztrációjával és/vagy vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a honlapon közzétett Adatkezelés, és Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte, és elfogadja, valamint az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.) A Felhasználó a regisztráció és/vagy vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció és/vagy vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

3.) A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, és más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.) A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

VII. Megvásárolható termékek, és szolgáltatások köre

1.) A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, és a cég ÁFA-mentes besorolása miatt nem tartalmaznak áfát, ám bruttóban értendők (tehát további adóköltségek nem terhelik), továbbá nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját sem, amely így külön kerül felszámításra a honlapon közzétett szállítási díjak szerint. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.) A honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, és a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek kis mértékben (szín, forma, minta) eltérhetnek a valóságostól, azok főként illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő kép, és a termék tényleges kinézetéből eredő különbözőség miatt.

3.) A honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.) Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlapra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, – a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő nulla forintos — árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5.) Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi, és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges.

6.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös, és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen, és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok, és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás és/vagy téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

7.) Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról, és annak pontos időtartamáról.

VIII. Rendelés menete

1.) A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a honlapra, vagy regisztráció nélkül megkezdi a vásárlást.

2.) A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, vagy termékek darabszámát beállítja.

3.) A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.

4.) Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, tovább böngészhet az oldalon. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A Felhasználó törölheti is a kosár tartalmát.

5.) A Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítás, és a fizetési módot. Honlapunkon ajánlott fizetési mód a Barion rendszere. Ez egy biztonságos és nagyon egyszerű fizetési mód.  Erről bővebben itt olvashat: https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/

6.) Amennyiben a honlapon hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél, vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

7.) A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése, és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

8.) Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

9.) A megrendelést a Szolgáltató regisztrált, vagy regisztráció nélküli Felhasználótól fogad el, de csak akkor, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot megadja.

10.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

11.) A Felhasználó a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

12.) A Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

13.) A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy az üzenet a levelezőrendszer lomtárába, spam mappájába került.

IX. Szállítási, és fizetési feltételek

1.) A honlapon kiválasztott, és megrendelt terméket a Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő, a Felhasználó által a megrendelés során jelzett szállítási címre szállítja ki.

2.) A Szolgáltató szállító partnere megrendelt árut házhoz szállítja. Meghatározott időpontra történő kiszállítást a Szolgáltató nem vállal.

3.) A honlapon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.) Fizetési lehetőségek: online fizetés Barion elfogadóhely segítségével. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Szolgáltató a csomagot csak akkor adja át kiszállításra a szállító partnernek, amennyiben a visszaigazolt pontos összeg beérkezett a Szolgáltató bankszámlájára. 

X. A megrendelések feldolgozása, és teljesítése

1.) A megrendelések feldolgozása automatikusan történik.

2.) Általános teljesítési határidő a raktáron lévő termékek esetén, a visszaigazolástól számított 5 naptári napon belül, egyéni vagy rendelésre készülő megrendelések esetén Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben küldi meg a teljesítés felek által közösen megállapított idejét.

3.) Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni, vagy Felhasználóval egyeztetve egy másik termék vételárába beszámítani.

4.) A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében, indokolt esetben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

XI. Elállási jog gyakorlása

1.) Az Európai Parlament, és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. 

2.) Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a szállítási partnertől eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

3.) A Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

4.) A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie. A Szolgáltató ennek a költségét nem vállalja.

5.) Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.) Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

7.) A Szolgáltató a termék visszaérkezését, vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a hatályos jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

9.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Eme visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.) A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

11.) A Felhasználó írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. A Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméket.

12.) A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

13.) A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

14.) A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak, és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

15.) A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

16.) Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. A Szolgáltató postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.

17.) A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli.

18.) A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát a szállítási költséggel együtt.

19.) Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

20.) Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Elállási nyilatkozatminta

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:  

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Keltezés:

XII. Kellékszavatosság

1.) A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

2.) A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kicserélést, kivéve, ha ennek teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hiba kijavítását a Szolgáltató költségére.

3.) A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 héten belül közölni. Felhasználó a minőség-megőrzési idő (1 hónap) leteltét követően a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4.) A teljesítéstől számított 1 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.) A kellékszavatosségi igény elutasítható:
a) Sérülés, erőszakos küldő behatás (fizikai, kémiai, stb. ) okozta hiba estén. 
b) Nem rendeltetés szerű használatból bekövetkező hibák esetén. 
c) Helytelen kezelésből, tárolásból eredő hiba esetén. 
d) Szakszerűtlen/ házilagos javítás eredményeként a hiba súlyosbodott vagy annak oka, keletkezése, mértéke emiatt már nem megítélhető. 

XIII. Termékszavatosság

1.) A termék hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.) Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

3.) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4.) Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított minőség-megőrzési határidőn belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5.) A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

6.) A gyártó, vagy a forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, és a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.) A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági, és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.) A Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás, vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

XIV. A szavatossági igény esetén történő eljárás

1.) A Felhasználó, és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a hatályos jogszabályok rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

2.) A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása számlával, vagy nyugtával.

3.) A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági, vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, és igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

4.) Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági, vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

5.) A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

6.) A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

XV. Jótállás

1.) A jótállási igény a Szolgáltató jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

2.) A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Írásban történő bejelentés
A Felhasználó bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött levélben, vagy elektronikus levélben.
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

– a Felhasználó nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– az érvényesíteni kívánt igényt.

XVI. Általános rendelkezések

1.) A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2.) Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét, és érvényesíthetőségét nem érinti.

3.) Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel, vagy kikötés szigorú betartásához.

4.) A honlapon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai, és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.) A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.) A Szolgáltató, és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.